ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: € 430
ΣΤΟΧΟΣ: € 25.000
28/06 - 28/11/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

YOU GO CULTURE

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: € 8.844
ΣΤΟΧΟΣ: € 65.000
10/05 - 10/09/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: € 551
ΣΤΟΧΟΣ: € 64.000
02/05 - 31/08/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΣΤΗΡΙ-ΖΟΥΜΕ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: € 5.717
ΣΤΟΧΟΣ: € 24.000
10/04 - 31/10/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: € 4.152
ΣΤΟΧΟΣ: € 35.000
17/01 - 31/12/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ


Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 32.980
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 30/06/2017

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΧ. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 325.501
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 02/06/2017

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 10.307
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/05/2017

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ